Skip to main content

HET VERSCHIL IN MILIEUBELASTING TUSSEN VERVANGEN EN HERSTELLEN

In het geval van schade zijn er vaak twee opties: vervangen of herstellen. Steeds vaker wordt er voor herstel gekozen, dit is een goede ontwikkeling volgens ons! Herstellen is namelijk sneller, goedkoper, duurzamer en het zorgt voor minder overlast dan vervanging. Vooral het duurzame is een aspect dat voor veel partijen belangrijk is. Maar wat is het verschil in klimaatimpact tussen beide opties precies? CE Delft zocht dit uit.

herstelmeester

Verschil vervangen en herstellen

Een groot deel van de mensen met schade is zich niet bewust van de processen die allemaal op gang komen als er wordt gekozen voor vervangen bij schade. Zo moeten er bij vervanging nieuwe materialen worden gewonnen, door bijvoorbeeld het kappen van bomen of het uithakken van natuursteen. Daarnaast moeten de gewonnen materialen getransporteerd en opgeslagen worden. De oude, beschadigde materialen moeten ook nog worden verwijderd en komen vervolgens bij de afvalverwerking terecht. Bij het uitvoeren van deze extra processen komen een hoop uitstoot stoffen vrij, wat het grote verschil tussen herstel en vervanging verklaard.

Resultaten van het onderzoek

Wat het verschil in klimaatimpact precies is heeft CE delft uitgezocht. Gebleken is dat het repareren van een parketvloer ongeveer driemaal beter is voor het milieu dan vervanging. Het repareren van een keukenblad en het repareren van een kunststof kozijn zijn zelfs 6 maal beter voor het milieu dan vervangen.

Het verschil tussen het repareren van een kunststof kozijn en het vervangen van een kunststof kozijn staat gelijk aan 112 kg Co2-eq. Om dit in context te plaatsen is er een vergelijking gemaakt met alledaagse voorbeelden. Zo staat het verschil tussen het vervangen en repareren van een kunststof kozijn gelijk aan 2.7 jaar de radio aan laten staan, de productie van 1279 plastic flesjes of het rijden van 574 km met de auto!

Er valt genoeg te besparen door te kiezen voor herstel in het geval van schade!