Skip to main content

Wie thuis kan werken, wordt geacht dit thuis te doen ten tijde van de corona crisis. En dat blijft wennen. Ondanks dat een groot deel van de thuiswerkers aangeeft thuis een betere concentratie te hebben dan op kantoor (Intermediair, 2020), brengt thuiswerken ook veel uitdagingen met zich mee. Ook Novanet kijkt naar onze sector om te zien waar we kunnen samenwerken om de uitdagingen die er liggen gezamenlijk aan te gaan. Elkaar aanvullen in de dienstverlening, waar mogelijk, dat maakt onze branche sterk. Dit met als doel de klanten de service te kunnen geven die zij gewend zijn.

VERANDERING IN SCHADE EXPERTISE

Nu klanten niet meer bezocht kunnen worden, ontstaat er een verschuiving in de schade expertise. Waar eerst ook veel beschadigingen op locatie werden beoordeeld, wordt expertise nu vrijwel uitsluitend uitgevoerd via e-mail, telefoon of facetime. Deze nieuwe manier van werken brengt uitdagingen met zich mee.

WIST U DAT…

Novanet meer dan 70% van de reparaties uitvoert op basis van fotobeoordeling? Dit was al voor de corona crisis het geval. Wij hebben specialisten in huis die op basis van enkele foto’s of video’s kunnen beoordelen of de schade reparabel is.

WAT BETEKENT DIT VOOR U?

Zodra u foto’s of video’s hebt ontvangen van beschadigingen aan kozijnen, keukens, sanitair, vloeren of meubilair kunt u deze aan ons sturen. Wij hebben ons team van specialisten verder opgeschaald om een ieder te kunnen ondersteunen bij de fotobeoordelingen. Op deze manier krijgt u bijvoorbeeld snel uitsluitsel bij twijfel of het onderdeel total loss is. Wanneer wij een foto van de schade zelf en een overzichtsfoto van het beschadigde object ontvangen, kunnen wij aan u terugkoppelen of de schade reparabel is en op welke manier.

U kunt ons mailen op info@novanet.nl, bellen via 030-2416464, of whatsappen op +31 641221307.

Novanet de Herstelmeesters