PRIVACYVERKLARING NOVANET B.V. EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN

1. Inleiding

Novanet is marktleider in het (onzichtbaar) repareren van uiteenlopende beschadigingen aan interieurs en gebouwen. Voor bijna iedere schade weten wij wel een oplossing te vinden. Dagelijks zijn wij in onze Novanet Academy bezig met het ontwikkelen van nieuwe reparatietechnieken voor materialen die volgens anderen niet te repareren zijn. Novanet biedt totaaloplossingen aan op het gebied van reparatie in Nederland en België. De klant staat voor ons centraal, in zowel service als communicatie.

Alle verzamelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Alle informatie wordt beveiligd opgeslagen en is alleen bereikbaar voor bevoegd personeel. Novanet implementeert en gebruikt technische beveiliging om persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde processen.

2. Verzamelen en gebruik

2.1 Algemeen

Zoals volgens de wet verplicht is, zullen wij de persoonsgegevens enkel gebruiken welke door u doorgegeven zijn. Deze gegevens heeft u vrijwillig aan ons gegeven. Deze goedkeuring kunt u altijd intrekken.

Novanet mag de gegevens gebruiken welke u actief gedeeld heeft, zoals de gegevens die u heeft opgegeven om onze diensten te gebruiken, bij het invullen van het contactformulier of u inschrijving voor onze nieuwsbrief. Wij bewaren uw voornaam en achternaam, uw e-mailadres en telefoonnummer. Wij zullen u alleen een nieuwsbrief toesturen als u zich heeft aangemeld hiervoor. Deze aanmelding kunt u altijd intrekken.

2.2.1 Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Novanet gebruikt uw persoonsgegevens op verschillende manieren om u de verwachtte service te bieden. Zoals hieronder in detail is uitgewerkt. Wij verzamelen uw goedkeuring eerst voordat wij uw persoonsgegevens verwerken.

Administratie: Wij verwerken uw persoonsgegevens in onze administratieve programma’s zodat wij u een factuur kunnen toesturen als u gebruik heeft gemaakt van één van onze diensten.

Marketing: Waar toegestaan gebruiken wij uw persoonsgegevens om u nieuwsbrieven aan te bieden, promoties en speciale aanbiedingen, maar ook voor andere marketing berichten. Wij kunnen deze berichten versturen via e-mail, post, een online advertentie, social media, telefoon en sms/mms bericht. Met uw goedkeuring zullen wij ook gegenereerde content van gebruikers (zoals foto’s) van social media gebruiken om advertenties te maken op onze website.

Diensten verbeteringen: Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om onze diensten te verbeteren en om ons ervan te verzekeren dat onze site, producten en diensten voor u van belang zijn.

Wij gebruiken de verzamelde gegevens om met u te communiceren, u te informeren of u te voorzien van de aangevraagde diensten. Deze doelen zijn gebaseerd op onze legitieme belangen, voor de uitvoering van een contract of door uw goedkeuring. Uw goedkeuring kunt u altijd intrekken.

Uw gegevens worden niet langer dan nodig bewaard. Dit betekent dat wij de gegevens na 1 jaar verwijderen. Behalve als er omstandigheden zijn welke een langere periode rechtvaardigen zoals wettelijke verplichtingen ten behoeve van boekhoudkundige gegevens.

2.2.2 Delen van persoonsgegevens

Novanet kan ook uw informatie delen met serviceproviders om de aangevraagde dienst te kunnen leveren. Wij zullen enkel de informatie delen met partijen die de veiligheid van uw gegevens kunnen garanderen. Zo nodig zullen wij contracten opstellen die verzekeren dat de gegevens correct gebruikt en beveiligd worden.

Dienstverleners: Wij vertrouwen op derden om onze services en diensten aan te kunnen bieden uit onze naam en delen uw persoonsgegevens met deze partijen. Over het algemeen zijn onze dienstverleners contractueel verplicht om uw gegevens te beveiligen en mogen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden of deze delen met andere partijen behalve als dit verplicht wordt door de wet. Echter, ons beveiligingssysteem mag uw gegevens gebruiken, niet delen, voor fraudedetectie doeleinden.

Transacties: Als wij ons bedrijf verder ontwikkelen, kunnen wij onderdelen van ons bedrijf verkopen, herstructureren of reorganiseren. In deze omstandigheden kunnen wij de verzamelde gegevens overdragen naar gelieerde derden. Hiervan zullen wij u, zo nodig, altijd op de hoogte houden.

In aanvulling hierop, mag Novanet persoonsgegevens openbaar maken: (i) in overleg met de wet, (ii) als reactie op aanvraag vanuit de overheid of politie, (iii) om te voldoen aan de geldende juridische procedures, (iv) om de rechten, privacy, beveiliging of eigendommen van Novanet, website bezoekers, personeelsleden of bevolking te beschermen, (v) om legitieme middelen te gebruiken, (vi) om onze algemene voorwaarden te hanteren, en (vii) om te reageren op een spoedgeval.

2.2.3 Links naar andere websites

Wees ervan bewust dat als u onze site bezoekt, bezoekers links kunnen volgen naar andere websites die buiten ons beheer vallen.  Novanet is niet verantwoordelijk voor de informatie of privacy policy van deze websites.

3. Cookies

Als u de website van Novanet bezoekt, verzamelen wij informatie die niet direct u identificeren op uw gebruik van de website, zoals een catalogus van de pagina’s die u bezoekt en het aantal keren dat u de website bezoekt. Wij gebruiken deze informatie bijvoorbeeld om u een e-mail te sturen en voor online- en mobiele advertenties.

Wij gebruiken cookies en andere technologieën (zoals “Google Analytics”) om deze informatie te verzamelen. Als u de cookies wilt verwijderen of blokkeren op uw apparaat, dan kunt u de instellingen van uw internetbrowser raadplegen (gebruik hiervoor uw browser’s “help” menu om te leren hoe u cookies kunt verwijderen en/of blokkeren).

Wij kunnen de informatie, die wij hebben verzameld of ontvangen hebben van derden, gebruiken om onze gebruikers beter te begrijpen. Dit is inclusief demografische gegevens (zoals de geboortedatum, geslacht en burgerlijke staat), commerciële interesses (zoals favoriete producten of hobby’s), en andere informatie die verzameld zijn van u.

Omdat deze informatie u niet identificeert mag deze informatie gebruikt worden voor allerlei doeleinden, voor zover wettelijk toegestaan.

4. Gevoelige informatie

De term “gevoelige informatie” verwijst naar informatie gerelateerd aan uw etnische afkomst, politieke voorkeuren, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, vakbond lidmaatschap, gezondheid, seksleven of seksuele geaardheid, genetische informatie, criminele achtergrond, en biometrische gegevens gebruikt voor unieke identificatie.

Normaal gesproken verzamelen wij geen gevoelige informatie tenzij het vrijwillig is opgegeven door u of tenzij wij hiertoe verplicht zijn op grond van toepasselijke wet- of regelgeving.

5. Kinderen

Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen onder de 18 jaar oud. Als ouder of voogd, dient u ervoor te zorgen dat kinderen geen persoonsgegevens doorgeven zonder uw toestemming.

6. Controller

Novanet verwerkt persoonsgegevens als verwerker en als controller zoals gedefinieerd in de AVG. Novanet hecht waarde aan de AVG vanaf 25 mei 2018. Klachten over de verwerking van uw gegevens kunt u doorgeven aan de toezichthouder van de AVG.

Alle gegevens verzameld door Novanet zullen opgeslagen worden in een beveiligde hosting door Act & Connect Automatisering. Ons contract met het hosting bedrijf verzekerd, dat alle hosting is uitgevoerd volgens de hoogste beveiliging regelgeving.

7. Aanpassing privacy policy

Wij nemen aan dat u dit document goed heeft doorgelezen. Wij hebben het recht om onze privacy policy, zo nodig, aan te passen. Deze privacy policy is een onderdeel van Novanet’s algemene voorwaarden.

8. Wettelijke verplichting voor het openbaren van persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens openbaren zonder uw goedkeuring als wij reden te geloven hebben dat het openbaren van deze informatie verplicht is voor de identificering van, het contact om of juridische processen te initiëren tegen een persoon of personen die verdacht zijn van of inbreuk doen op het bezit van Novanet. Wij zijn bevoegd om persoonsgegevens te openbaren als wij een goede reden hiervoor hebben en zijn dit juridisch verplicht.

9. Rechten

U heeft het recht om vragen te stellen over uw persoonsgegevens maar u heeft ook het recht om uw gegevens te laten verwijderen of aan te laten passen. Stuur ons uw verzoek per e-mail of brief, vergezeld van een kopie van uw paspoort of ID-kaart. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij beantwoorden uw verzoek binnen 4 weken.

10. Meer informatie

Als u meer informatie wilt inzake de persoonsgegevens die Novanet verzameld, of hoe wij het gebruiken, voel u vrij om hierover contact te zoeken via info@novanet.nl.